NASZE KOMENTARZE

24.01.2016|INNE

Zwolnienia grupowe – jak przeprowadzić je bezpiecznie i skutecznie

Działalność pracodawcy nastawiona jest na zysk, ale może on napotkać problemy, które wymogą na nim dokonanie odpowiednich zmian, najczęściej wiążących się również z racjonalizacją zatrudnienia. Pracodawca z reguły zmuszony jest wówczas do rozwiązania z pracownikami umów o pracę, co często przybiera większe rozmiary - tzw. zwolnienia grupowe.

 

Procedurę zwolnień grupowych nie reguluje Kodeks pracy, lecz ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. z dnia 2 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 192), potocznie nazywana ustawą o zwolnieniach grupowych.

 

Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się do pracodawców, którzy chcą przeprowadzić redukcję zatrudnienia i zatrudniają co najmniej 20 pracowników. O zwolnieniach grupowych można mówić, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, jeżeli obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych wiąże się z szeregiem obowiązków po stronie pracodawcy. Pojawia się wówczas wiele pytań, jak chociażby: kiedy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić zwolnienia grupowe, od czego rozpocząć działania, czy ustawę należy stosować także w sytuacji wypowiadania warunków pracy i płacy, komu wypłacić odprawę i w jakiej wysokości, itd. Na pracodawcy ciąży również obowiązek dokonania konsultacji ze związkami zawodowymi, a także konieczność zawiadomienia urzędu pracy.

 

Popełnienie błędu już na początkowym etapie może nieść daleko idące konsekwencje dla pracodawcy. Pracodawca, który naruszył zasady rozwiązywania z pracownikami umów o pracę w trybie przewidzianym ustawą o zwolnieniach grupowych powinien się liczyć z odwołaniem ze strony pracownika do sądu.

 

Aby sprawnie przeprowadzić proces zwolnień grupowych oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie tego procesu. Z pewnością pozwoli to na uniknięcie wielu problemów i rozwieje wiele wątpliwości, a cały ten proces zostanie przeprowadzony bezpiecznie i skutecznie.

 

Zespół Wybranowski Nowicki Biuro Prawne


POWRÓT DO LISTY KOMENTARZY

NEWSLETTER

Dziękujemy, Państwa adres został dodany do naszej bazy.
Prosimy o potwierdzene subskrupcji poprzez kliknięcie w link, który otrzymają Państwo mailem.