Zasady korzystania z serwisu

Serwis dostępny jest dla wszystkich, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Żadna z informacji udostępnionych w tym serwisie nie stanowi porady, ani opinii prawnej, a poglądy w nim prezentowane nie mogą stanowić podstaw podejmowania jakichkowliek decyzji osób z nimi się zapoznających. Decyzje takie winny być zawsze podejmowane po uzyskaniu opinii lub porady prawnej w konkretnej sprawie, przedstawionej przez prawnika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami zawodowymi. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i fotograficzne stanowią dzieło w rozumieniu "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych", a prawo do posługiwania się nimi posiada wydawca serwisu lub Wybranowski Nowicki Biuro Prawne. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materialow w całości lub fragmentach bez zgody wydawcy serwisu lub Wybranowski Nowicki Biuro Prawne jest zakazane i będzie pociągać za sobą sankcje prawne. Logotypy firm prezentowanych w ramch serwisu są własnością tych firm i jakiekokwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.

 

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem materiałów zawartych w serwisie lub pogłębieniem wiedzy na temat zagadnień w nim prezentowanych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@wnbp.pl.