PARTNERZY

SŁAWOMIR NOWICKI

Wspólnik, współzałożyciel kancelarii, radca prawny od 1999r., arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Współpracował również z Akademią Morską w Szczecinie jako wykładowca prowadzonego przez nią Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich.

Sławomir od samego początku swojej aktywności zawodowej związany jest z gospodarką morską. Opracowywał koncepcje i współtworzył struktury typu off-shore dla polskich armatorów, łącząc problematykę prawa morskiego, handlowego, cywilnego i podatków. Należy do wąskiego grona najbardziej doświadczonych w Polsce prawników zajmujących się tzw. "wygodnymi banderami".

Jest ekspertem w zakresie transakcji S&P statków używanych, finansowania takich transakcji przez banki, a także ich zabezpieczeń. Uczestniczył również w projektach obejmujących budowę nowych statków przez stocznie polskie i zagraniczne.

Ma bogate doswiadczenie w sprawach dotyczących czarterów, przewozów morzem, zatrudnienia marynarzy, ubezpieczeń morskich, wypadków morskich, wymogów bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego, rejestrów okrętowych, hipotek i przywilejów, aresztów statków, itp. Doradza polskim i zagranicznym armatorom eksploatującym promy, tankowce, statki drobnicowe lub platformy wiertnicze, czy też firmom specjalizującym się w pracach hydrotechnicznych. W swojej dotychczasowej karierze współpracował z bankami finansującymi shipping, a także obsługiwał stocznie. Reprezentował klientów z branży shippingowej w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych.

Ponadto, zajmuje się sprawami z zakresu M&A, obsługując przejęcia firm lub przedsiębiorstw. Zaangażowany był również w skomplikowane procesy przekształceń spółek handlowych, w tym obejmujące połączenia transgraniczne, tworzył koncepcje grup kapitałowych, nadzoru właścicielskiego w tych grupach, czy zasad ładu korporacyjnego. Zajmuje się także aspektami podatkowymi transakcji dokonywanych przez klientów, dbając o minimalizację ryzyk w tym obszarze.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz komunikatywnym rosyjskim.

ALINA ŁUCZAK

Wspólnik, radca prawny od 2001r., poprzednio pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykładowca prawa morskiego Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zainteresowania i praktyka Aliny obejmują prawo cywilne, prawo handlowe, a także prawo medyczne. Jest głównym doradcą prywatnej grupy obejmującej kilkanaście szpitali, stąd wszelkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania służby zdrowia to dla niej codzienność. Podobnie zresztą, jak prawo morskie i spedycja, w których to obszarach również się specjalizuje. Wielokrotnie obsługiwała transakcje sprzedaży statków używanych oraz zajmowała sie sprawami związanymi z zabezpieczeniami ich finansowania. Egzekwuje również roszczenia związane z obrotem morskim oraz zajmuje się aresztami statków, jak i sprawami rejestrowymi. Z kolei w dziedzinie spedycji, dba o zabezpieczenie interesów spedytorów, zarówno wobec klientów, jak i przewoźników.

Ponadto bliskie są jej ubezpieczenia i prawo pracy. Doradza armatorom, spedytorom, stoczniom, firmom produkcyjnym, szpitalom, architektom. 

Alina jest szeroko znana jako doświadczona specjalistka od sporów arbitrażowych i sądowych. Wielokrotnie występowała z sukcesami w procesch cywilnych, przed sądami wszystkich instancji, a często również i przed Sądem Najwyższym. Zawsze nieustępliwie i do samego końca walczy o interesy klientów. Ma również liczne osiągnięcia w sporach arbitrażowych, gdzie głównie reprezentowała klientów shippingowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

KATARZYNA BIELARCZYK

Wspólnik, radca prawny od roku 2003r. Obszary specjalizacji Katarzyny to prawo  cywilne, autorskie, handlowe, budowlane.

Katarzyna ma liczne doświadczenia we współpracy z deweloperami, firmami budowlanymi oraz architektami, ale prowadziła równiez sprawy stoczniowe oraz firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami. Nadzoruje zarówno egzekwowanie roszczeń takich podmiotów, jak i opracowuje dla nich koncepcje przeksztalceń i form najbardziej efektywnego działania. Uczestniczyła w wielu skomplikowanych transakcjach deweloperskich lub dotyczących sprzedaży nieruchomości, zawsze dbając o minimalizację kosztów klientów.

Zajmuje się także sprawami związanymi z finansowaniem zakupu nieruchomości oraz zabezpieczeniami tych transakcji. Często dba o interesy inwestorów reprezentując ich w postepowaniach przed organami administracji samorządowej. Bliskie są jej też sprawy dotyczące portów morskich, a wśród jej klientów znajdują się firmy prowadzące obrót paliwami i składy paliw. Nieobce są jej zatem zagadnienia dotyczące związanych z tym koncesji i zezwoleń oraz podatku akcyzowego.

Katarzyna doradza licznym architektom w sprawach zwiazanych z umowami projektowymi oraz prawami autorskimi. W przeszłości, w jednej ze spraw o naruszenie praw autorskich, udało się jej uzyskać "areszt" całego nakładu książki. Prowadzi z sukcesami również procesy sądowe we wszelkich sprawach cywilnych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

POZOSTALI PRAWNICY

Obok partnerów, zespół kancelarii tworzy grupa młodych i dynamicznych prawników, zarówno radców prawnych, jak i aplikantów radcowskich. Ci ostatni w ramach współpracy z kancelarią mają szansę nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale także uzyskać praktyczne umiejętności i doświadczenia związane z obsługą klientów. Odbywa się to przy wsparciu i pod nadzorem doświadczonych radców prawnych.

 

Wybrani radcowie prawni są związani z kancelarią od wielu lat i współpracują z nią jako "senior associates". Uprawnienia zawodowe zdobywali odbywając aplikację w kancelarii. Każdy z nich posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia spraw klientów samodzielnie lub w zespole z innymi radcami, czy aplikantami. Często koorydnują oni większe projekty dla poszczególnych klientów. Są wśród nich specjaliści od prawa morskiego, przewozowego i spedycyjnego, jak i od prawa pracy, medycznego, autorskiego, zamówień publicznych, prawa nieruchomości, a także podatkowego. Z sukcesami prowadzili procesy cywilne, postępowania przetargowe, skomplikowane transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwa, udziały lub nieruchomości o wielkiej wartości, a także postępowania podatkowe, w ramach których klienci uzyskiwali kilkumilionowe zwroty podatkowe.